The BlogShare

Phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Lễ kỷ niệm 20 năm Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam